Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

W ramach realizacji projektu STOP -SMOG! uczniowie klasy 8a podczas dwóch lekcji wychowawczych, zgłębiali tematykę zanieczyszczeń powietrza, ich skutków dla człowieka i środowiska przyrodniczego.

W ramach realizacji projektu Stop-Smog, rodzice uczniów klasy 8a we środę 05.12.2018 r. wzięli udział w prezentacji: „Co warto wiedzieć o pyłach w powietrzu”.

Podczas zajęć pozalekcyjnych Kółka biologiczno-chemicznego, uczniowie przystąpili do realizację projektu: „Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?”

Na przełomie września i października klasy szóste, na lekcjach przyrody, zajęły się tematem związanym ze stanem powietrza w naszym mieście. Przy pomocy samodzielnie wykonanych przyrządów do pomiaru zapylenia, przeprowadzili proste doświadczenie a następnie obserwacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza.

08 październik 2018 Projekty

Stop Smog

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem - dlatego właśnie podejmować będziemy działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz ich rodziców, celem poprawy jakości powietrza.