Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 – rok szkolny 2018/2019

  • Przewodnicząca: Ewelina Kaźmierczak,
  • Zastępca: Barbara Salińska,
  • Zastępca: Andrzej Kuczyński,
  • Sekretarz i Skarbnik: Dariusz Słota.

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na kwotę 50zł pierwsze dziecko, 5zł kolejne.

Wpłaty można dokonywać:

  • u wychowawców,
  • u skarbnika Rady Rodziców w szkole.

Serdecznie dziękujemy!