ŚWIETLICA

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Informacje o pracy świetlicy

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Żorach.

Sprawy organizacyjne

Świetlica prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16. Jest miejscem, w którym dzieci, ze względu na czas pracy rodziców lub dojazdy szkolnym busem, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie, którzy oczekują na obiad lub dodatkowe zajęcia.

Sala świetlicy szkolnej wyposażona jest w różnego rodzaju gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor, video do prezentacji programów i filmów edukacyjnych. W sali są tablice informacyjne oraz tablice do prezentacji prac uczniów.

Uczniowie zapisywani są do nas przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego. Zajęcia są bezpłatne, a rodzice są jedynie zobowiązani wyposażyć dziecko w materiały plastyczne potrzebne do zajęć.

Świetlica zapewnia opiekę dzieciom codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

7.00 – 16.30
7.00 – 16.30
7.00 – 16.30
7.00 – 16.30
7.00 – 16.30

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY:

  • opiekę wykwalifikowanej kadry;
  • zajęcia rozwijające sprawność manualną i ekspresję twórczą (prace plastyczne: malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, inscenizacje oraz zajęcia z elementami dramy);
  • zajęcia kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat (rozmowy, pogadanki, różnego typu zabawy mające na celu pobudzenie wyobraźni dziecka, rozwój jego słownictwa);
  • zajęcia kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne);
  • zajęcia ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem, uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań);
  • imprezy okolicznościowe;
  • zabawy przy muzyce;
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;
  • pomoc przy odrabianiu prac domowych.
  • W trosce o zdrowie i rozwój, nasi uczniowie mają możliwość korzystania z gorących posiłków na stołówce szkolnej. Obiad składa się z dwóch dań, a cena proponowana dla ucznia za posiłek jest bardzo atrakcyjna.

Wychowawcy świetlicy:

Klaudia Pawelec-Gliklich

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

11:20 - 13:20
8:40 - 14:10
10:25 - 12:25
7:50 - 12:20
7:50 - 8:50 oraz 12:10 - 13:10
Marta Dzierżęga

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:00 - 15:00
12:30 - 16:30
7:00 - 10:30
7:00 - 14:00
9:00 - 12:30

Dorota Timler

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9:00 - 11:00
7:00 - 8:00 oraz 9:40 - 12:40
13:30 - 16:30
----------------
11:30 - 14:00 oraz 15:00 - 16:30

Sylwia Woźny

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

13:00 - 16:30
8:00 - 9:00 oraz 13:00 - 15:00
8:00 - 10:00 oraz 13:00 - 15:00
12:00 - 16:30
13:00 - 15:00

Irena Szczęśniak

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

----------------
----------------
11:25 - 13:25
----------------
7:00 - 11:00