ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Laboratorium ECDL

Jedna z pracowni komputerowych Zespołu Szkół Nr 8 uzyskała status Edukacyjnego Laboratorium ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych). Pracownia dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną. W szkole zatrudniony jest nauczyciel posiadający uprawnienia egzaminatora ECDL – Core, ECDL – Advanced, ECDL – e-Citizen.

Informujemy, że jako Laboratorium Edukacyjne mamy uprawnienia do egzaminowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów dziennych licencjackich i magisterskich.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu ECDL lub zdawaniem egzaminów z poszczególnych modułów serdecznie zapraszamy. Kontakt z egzaminatorem – +48 502 455 743.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem technologii informatycznej, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie egzaminy sprawdzające wiedzę w zakresie pojęć technologii informatycznej oraz sprawdzające praktyczne umiejętności obsługi komputera. W Polsce jedynym operatorem ECDL jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Więcej na temat Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych można dowiedzieć się na stronie www.ecdl.com.pl.